doktor cajka klinika liptov
green plus

Ambulancia všeobecného lekára / Procedúry

02. 05. 2023

najližší termin na estetiku 27.5.2023 objednávky na +421 948 385 452

Fyzioterapia

Fyzioterapia je pomocný lekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Je jednou z oblastí rehabilitácie. Cieľom je určiť liečbu smerujúcou k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu osoby v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencia na udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu ako celku. Využíva v liečbe špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky a fyzikálnu terapiu.

procedura Fyzioterapia
procedura Fyzioterapia

V oblasti liečby na základe zhodnotenia funkčného stavu a stanovenia komplexného fyzioterapeutického plánu využíva liečebné prostriedky fyzikálnej povahy a realizuje predovšetkým:

  • kinezioterapeutické metódy a postupy ako napr. mäkké a mobilizačné techniky, postizometrickej relaxácie, recipročnej inhibície, facilitačno-inhibičné techniky, špeciálne fyzioterapeutické metodiky
  • metodiky a programy ovplyvňujúce riadiace mechanizmy pohybu na všetkých úrovniach, ako napr. metódy senzomotorická stimulácia, hipoterapia, proprioceptíva neuromuskulárna facilitácia, Vojtova metóda, koncept manželov Bobathových, metóda Brunkowovej, Bruggrov, Pilates a iné
  • mechanické podnety ako klasická masáž, prostriedky reflexnej terapie, reflexná masáž, lymfodrenáž a komplexná liečba lymfedému, gravitácia – trakčné techniky
  • termické, tlakové a vztlakové sily hydroterapie
  • fototerapiu
  • účinky elektroterapie a magnetoterapie
  • účinky prírodných liečivých vôd, klimatických podmienok vhodných na liečenie, peloidov
  • prírodných liečivých solí a plynov
  • ergodiagnostiku a ergoterapiu

Prevencia

Identifikuje riziká a predchádza vzniku a zhoršovaniu porúch motoriky a motorického vývoja, druhotných poškodení najmä pohybového, ale aj srdcovocievneho, dýchacieho, kožného, vylučovacieho a iného systému. Uplatňuje predovšetkým poznatky vývinovej kineziológie a prostriedky pohybovej životosprávy a aplikuje prostriedky psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie (napr. systém "Škola chrbta")

Diagnostika

Využíva komplex špecifických vyšetrení, meraní, hodnotení a testov na rozpoznanie, kvantifikáciu a objektivizáciu odchýlky od normy. Používa špeciálne vyšetrovacie metódy posudzovania lokomočného systému, fyzikálne merania na stanovenie rozsahu pohybu v kĺboch, stupňa svalovej sily a vyhodnotenie pohybových vzorov posturálneho a lokomočného správania sa osoby, ktoré vedú k stanoveniu komplexného fyzioterapeutického plánu a ergonomickému poradenstvu.

Edukácia

podporuje zdravie, zdravý životný štýl, pohybovú životosprávu a kvalitu života osoby.

Výskum

sa zameriava na objektivizáciu terapeutických výsledkov v odbore a na vývoj a aplikáciu nových diagnostických a terapeutických metód.

Cenník - Fyzioterapuetické cvičenie

Č.
Názov procedúry
Cena
Vernostná karta
1.
Cvicenie 20 minút
30 €
15 €
2.
Cvicenie 20 minút
40 €
30 €

Vernostná karta 30 €   / Všetky ceny sú vrátane DPH.

Online objednávka


Dátum objednania / rezervácie
spam code

Ponuka procedúr

procedura Megadávka vitamínu C

Megadávka vitamínu C

Aplikácia 7,5 g vitaminu C pomocou 250 ml fyziologického roztoku.

Objednať
procedura Taping

Taping

Nalepovanie špeciálnych pások ktoré zabezpečuje podporu svalom.

Objednať
procedura Kyslíková terapia

Kyslíková terapia

Oxygenoterapia je liečebná a regeneračná metóda, pri ktorej sa inhaluje koncentrovaný kyslík.

Objednať
Všetky procedúry
Shares:
Cenník

Kontakt

Dr. Čajka
Poliklinika LH
J.D. Matejovie 542/21
Liptovský Hrádok
Slovakia

+421 44/529 5252 +421 44/529 3766

Top