doktor cajka klinika liptov
green plus

Ambulancia všeobecného lekára / Cenník

08. 01. 2024

pre novoročné infošky prosím kliknuť nižšie

Cenníky

Cenník - Ambulancie všeobecneho lekára

Č.
Názov vyšetrenia
Cena
1.
Na vedenie motorového vozidla
20 €
2.
Potvrdenie viesť motorové vozidlo nad 60 rokov
10 €
3.
Vyšetrenie zdravotného stavu u vodičov z povolania
15 €
4.
Vyšetrenie pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a pod.
15 €
5.
Vyšetrenie pred nástupom na špecializačný kurz
15 €
6.
Vyšetrenie pred štúdiom SOU, VŠ, SŠ
5 €
7.
Prehliadka pracovníkov, ktorý vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti vrátane vydania zdravotného preukazu
12 €
8.
Vyšetrenie pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu a jeho predĺženie
35 €
Č.
Názov vyšetrenia
Cena
1.
Preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej, alebo právnickej osoby (mimo PP 1 x za 24 mesiacov hradenej zdr. Poisťovňou)
20 €
2.
Vstupná PP v súvislosti s výkonom povolania
20 €
3.
Periodická PP v súvislosti s výkonom povolania
20 €
4.
Výstupná PP v súvislosti s výkonom povolania
20 €
5.
Mimoriadna PP v súvislosti s výkonom povolania
20 €
6.
Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta
20 €
7.
PP pracovníkov, kt. pracujú podľa osobitých predpisov, napr. SBS
20 €
Č.
Názov vyšetrenia
Cena
1.
Odborná konzultácia na žiadosť pacienta s dohodnutým termínom každých 10 min.
10 €
2.
Konzultácia k podporným prostriedkom a pitnému režimu s dohodnutým termínom každých 10 min.
20 €
3.
Komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod. (okrem TAT – tetanu)
10 €
4.
EKG s popisom na vlastnú žiadosť
10 €
5.
EKG bez popisu na vlastnú žiadosť
5 €
6.
Odbery biologického materiálu (krv, moč , výtery) na žiadosť pacienta, alebo v prípade, že odber neindikoval všeobecný lekár / bez žiadanky
5 €
7.
Podanie injekcie, kt. neindikoval všeobecný lekár pre dospelých, s kt. má pacient uzatvorenú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
2 €
8.
Podanie infúzie, kt. neindikoval všeobecný lekár pre dospelých, s kt. má pacient uzatvorenú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
10 €
9.
Vyšetrenie hladiny cukru, cholesterolu v krvi glukomerom na vlastnú žiadosť
5 €
10.
Vyšetrenie na skryté krvácanie v stolici (FOB test) na vlastnú žiadosť, a v prípadne pri strate testu
10 €
11.
Podanie im., s.c., i.v injekcie indikované iným poskytovateľom
2 €
12.
Komplexné vyšetrenie nekapitovaného pacienta a cudzinca na vlastnú žiadosť bez odberov
20 €
13.
Komplexné vyšetrenie nekapitovaného pacienta a cudzinca na vlastnú žiadosť s odbermi
20 €
Č.
Názov vyšetrenia
Cena
1.
Návšteva v byte na žiadosť pacienta – komplexné vyšetrenie
50 €
2.
Návšteva v byte na žiadosť pacienta – kontrolné vyšetrenie
30 €
3.
Návšteva v byte na žiadosť pacienta – cestovné za 1km
1 €
Č.
Názov vyšetrenia
Cena
1.
Vystavenie potvrdeni a o zdravotnom stave pre rôzne účely
10 €
2.
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť, na žiadosť odborného lekára pred vyšetrením, pred plánovaným operačným zákrokom
2 €
3.
Prefotenie 1 strany
0,20 €
1.
Vystavenie náhradných tlačív, pri strate a storne PN, pri strate receptu
5 €
4.
Vystavenie PN pre EÚ
5 €
5.
Vstavenie posudku pre potreby súdu, občiansko – právne, trestno – právne, a správne konanie - na žiadosť občana
20 €
6.
Vstavenie posudku pre potreby súdu, občiansko – právne, trestno – právne, a správne konanie - na žiadosť občana
20 €
7.
Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (nadštandard)
10 €
8.
Vypísanie lekárskej správy v cudzom jazyku (anglický, nemecký)
30 €
9.
Lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z.z,
10 €
10.
Potvrdenie o návšteve lekára
2 €
11.
Vypísanie žiadosti pre ADOS a súkromné agentúry na vlastnú žiadosť klienta
10 €
12.
Komunikácia v cudzom jazyku
10 €
13.
Storno poplatok za nedostavenie sa na vyšetrenie bez predchádzajúceho sa odhlásenia
10 €
Č.
Názov vyšetrenia
Cena
1.
Správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne
20 €
2.
Bodové ohodnotenie úrazu
20 €

Všetky ceny sú vrátane DPH.

Shares:
Cenník

Kontakt

Dr. Čajka
Poliklinika LH
J.D. Matejovie 542/21
Liptovský Hrádok
Slovakia

+421 44/529 5252 +421 44/529 3766

Top